ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชาวไร่ขิงตรวจสุขภาพ (อ่าน 285) 28 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงปีพุทธศักราช 2560 (อ่าน 313) 13 ต.ค. 60
มีดีที่ท่าพูด (อ่าน 290) 25 มิ.ย. 60
การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 (อ่าน 298) 11 มิ.ย. 60
การจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดท่าพูด (่นครผลประชานุกูล) (อ่าน 302) 11 มิ.ย. 60
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน 926) 18 พ.ค. 60
ประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดท่าพูด ขอเชิญท่านผู้สูงอายุ (อ่าน 288) 15 เม.ย. 60
ประเพณีวันสงกรานต์โรงหล่อ (อ่าน 288) 15 เม.ย. 60
ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู่้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน (อ่าน 296) 23 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ร่างกาย (อ่าน 295) 23 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (อ่าน 251) 23 ก.พ. 60
โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน (อ่าน 229) 02 ก.พ. 60
แจ้งสำรวจควาพมร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี (อ่าน 237) 02 ก.พ. 60
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 222) 02 ก.พ. 60
ตรุษจีนเที่ยวงานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ (อ่าน 253) 21 ม.ค. 60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 238) 04 ม.ค. 60
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 246) 04 ม.ค. 60
การรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอ (อ่าน 259) 24 ส.ค. 59
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 308) 24 ส.ค. 59
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ (อ่าน 275) 24 ส.ค. 59
การจัดส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET เข้าระบบ (ทุก รร.) (อ่าน 290) 24 ส.ค. 59
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 362) 24 ส.ค. 59
เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลังครู 10 ปี (อ่าน 267) 24 ส.ค. 59
แข่งภาษาอังกฤษ (อ่าน 362) 31 พ.ค. 59
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา (อ่าน 305) 31 พ.ค. 59
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 (อ่าน 594) 30 พ.ค. 59
การจัดสรรงบประมาณ59 ครูขั้นวิกฤต ครั้งที่2 (อ่าน 262) 17 พ.ค. 59
โครงการคูปองพัฒนาครู 2559 (อ่าน 310) 17 พ.ค. 59
การปฐมนิเทศและการพัฒนา (อ่าน 274) 17 พ.ค. 59
บัญชีรายละเอียดการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) (อ่าน 385) 26 ก.พ. 59
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ (อ่าน 320) 19 ก.พ. 59
ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 315) 17 ก.พ. 59
ขอเชิญผู้บริหารและเพื่อนครูเข้าร่วมรับการอบรมการทำผลงานทางวิชาการตาม หลักเกณฑ์ ว.13 (อ่าน 312) 28 ม.ค. 59
การนำ นร สอบ o net (อ่าน 454) 28 ม.ค. 59
เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "ปณิธานความดีปีมหามงคล" (อ่าน 345) 14 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (อ่าน 332) 14 ม.ค. 59
โครงการ "ปฏิรูประบบสินเชื่อครูู" (อ่าน 348) 14 ม.ค. 59
ยกเลิกปพ.๑ (อ่าน 360) 14 ม.ค. 59
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 (อ่าน 568) 05 ม.ค. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 348) 05 ม.ค. 59