ภาพกิจกรรม
กีฬาระดับกลุ่มอำเภอ
ด้วยการส่งเสริมทางด้านวิชาการและทักษะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ของผู้อำนวยการชูพงษ์ กำลังงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน โดยส่งเสริมตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน จนนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูดประสบความสำเร็จในระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายๆรายการ เช่น รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย-หญิง กีฬาต้ายยาเสพติดระดับอำเภอ และรางวัลอื่นอีกมาก เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวท่าพูดอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,16:03   อ่าน 343 ครั้ง