ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

16 พ.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ/รับวุฒิ
28 มี.ค. 61 อนุมัติวุฒิ/ผลการเรียน
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-Net
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 ันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ชั้นป.3 สอบnNT
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 ชั้นป.2 ป.4-5 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
03 พ.ย. 60 ถึง 04 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
31 ก.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬากลุ่ม
27 ก.ค. 60 ถึง 27 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กีฬาสี
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่